ERGOTERAPI

LIVSKVALITET OG GENOPTRÆNING

Ergoterapi har fokus på det enkelte menneskes forudsætninger for at udføre forskellige dagligdags aktiviteter.

Hvis du har mistet fysiske funktioner, hvad enten det er pga. traume, ulykke eller generel alderdom, har du måske brug for en god professionel ergoterapeutisk støtte og vejledning.

Det kan handle om genoptræning, hvor du efter brud eller anden skade, har mistet noget bevægelse, eller har smerter når du eksempelvis skal bruge armen i dagligdagen.

Ergoterapi kan også omhandle gode råd til ændring i boligen eller på arbejdspladsen, om indkøb af hjælpemidler eller indstilling af sådanne. Det kan også handle om at finde frem til metoder, der gør det overskueligt for det enkelte menneske at få struktur på hverdagen. Målet vil altid være at vurdere, hvad der skal til, for at give den enkelte større livskvalitet.

Der kan også udarbejdes et større vurderingsbesøg, hvor der bliver stillet skarpt på klientens færdigheder, i forhold til at kunne klare sig selv, bedst og længst tid som muligt, i eget hjem, uden hjælpemidler og hjemmehjælp.

Hertil bruges et større internationalt godkendt ergoterapeutisk test apparat - AMPS. (The Assesment of Motor and Process Skills)

Efter denne test, får du som klient et udskrift som viser:

  1. Hvorfor oplever du problemer?
  2. Hvor svære opgaver kan du klare?

Alt dette kan sagtens foregå i dit eget hjem, hvor jeg vil komme på hjemmebesøg, eller jeg kan komme på arbejdspladsen, i fritiden, på institutioner eller du kan komme her på vores klinik i København.

For booking af tid ved hjemmebesøg og AMPS test bedes du venligst kontakte os på telefon 51 16 18 16  eller skrive direkte til ergoterapeut  johnny@kropsinstituttet.dk